que presenta dioecia. Véase monoico. Equivalente a heterotálico. Véase diclino.

1. Hermafrodita, 2. Monoico, 3. Dioico, 4. Flor hermafrodita, 5. Flor unisexual, estaminada o masculina, 6. Flor unisexual, pistilada o femenina, 7. Planta monoica, 8. Planta dioica.

Mercurialis annua